Zoneploeg

De zoneploeg is het kloppend hart van de pastorale zone. Zij is verantwoordelijk voor het werkveld van de kerk.

Lees meer

Zoneraad

De zoneraad, onder leiding van de zonepriester, is een adviserend orgaan en heeft bijgevolg geen beslissende rol.

Lees meer

Kerkfabrieken

De kerkfabrieken beheren de kerkelijke goederen en gelden die nodig zijn voor de erediensten.

Lees meer

Centraal kerkbestuur

Het centraal kerkbestuur is een overlegorgaan tussen de kerkfabrieken op het grondgebied van de stad Tienen.

Lees meer

VZW-VPW Decenaat Tienen

De Vereniging Parochiale Werken of VPW is een vereniging zonder winstoogmerk.

Lees meer

Werkvelden

In onze zone zijn er vier werkvelden met elk hun verantwoordelijke: catechese, evangelisatie, diaconie (dienst aan mensen) en tijdelijke of financiën.

Lees meer

CONTACTEER ONS