Doopsel

Het doopsel is het sacrament waardoor de mens wordt opgenomen in de christelijke geloofsgemeenschap.

Meer info

Eerste communie

Bij de eerste communie ontvangt een zeven-of achtjarig kind voor de allereerste maal het lichaam van Christus.

Meer info

Vormsel

Het vormsel wil laten voelen aan de twaalfjarigen dat ze groeien naar nieuwe ervaringen in het leven.

Meer info

Huwelijk

Ik wil je liefhebben en waarderen al de dagen van mijn leven reikt immers veel verder dan de feestelijke dag van de huwelijkssluiting

Meer info

Ziekenzalving

Het laatste sacrament in het leven van een christen is de ziekenzalving.

Meer info

Uitvaart en intenties

Het overlijden van een naaste roept heel wat emoties op.

Meer info

Verzoening / biecht

De biecht is het sacrament van de verzoening of vergeving. Het is een moment waarbij je even stilstaat bij het leven en nagaat wat je allemaal verkeerd deed in de voorbije tijd.

Meer info

KALENDER

EERSTE COMMUNIE

Zondag 3 december Gezinsviering ( komst van de Sint) in St-Germanuskerk om 10.30 u.

...

Lees meer

Een gesprek met een bijbelwetenschapper

De Katholieke Kerk, een instituut dat momenteel onder zware druk staat. In een interview vertelt  Bénédicte hoe zij kijkt naar het instituut ‘kerk’: ‘Loyaal, maar tegelijk heel kritisch. Ik zag als kind niet alleen de mooie lange gewaden, maar ook het menselijke en het kleinmenselijke. Dat is een houding die me tot vandaag typeert: enerzijds de inzet om de kerk te helpen dragen, anderzijds die kritische blik.’

Bénédicte is bereid om vragen te beantwoorden die er bij de Davidsfondsleden en onze sympathisanten leven.
Vanuit uw vragen wordt de lezing opgebouwd.  
Stuur die daarom voor 20 november naar: df.glabbeek@gmail.com

Professor Dr. Bénédicte Lemmelijn is hoogleraar Bijbelwetenschap (Oude Testament) en decaan van de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven. Zij is lid van de Pauselijke Bijbelcommissie. 
Auteur van verschillende boeken, waaronder: ‘Mindful geluk vanuit eeuwenoude Bijbelse wijsheid’ en ‘Mijn geloof als bijbelwetenschapper? Een broos en eerlijk antwoord’.

Toegang: leden Davidsfonds 10 euro – Niet leden: 12 euro.
Informatie: 
Leona Cloots: 0474 /25 82 12
leona.cloots@gmail.com

...

Lees meer

EERSTE COMMUNIECATECHESE O.-L.-V.-TEN-POELKERK

Eucharistie vieren is danken. We hebben hier dinsdag 2 mei dan ook de nodige aandacht aan besteed in onze bijeenkomst met de kinderen.
We vertelden het verhaal van Uknad (vraag maar eens aan jullie kind wat we van dat kleine mannetje leerden) en we dachten met de kinderen na over wie we danken, waarvoor we danken, waarom we danken…
Misschien kreeg u wel ook een dankjewel nadien?
In het boekje ‘Met Jezus aan tafel in de eucharistie’ stonden we stil bij de liturgie van het altaar, want centraal in de eucharistieviering bidden we het grote dankgebed.
De kinderen kregen ook een gebedskaartje mee naar huis met enkele voorbeelden om te danken.?Op zaterdag 6 mei kwamen we samen voor de Naamopgaveviering.
-Dinsdag 23 mei: 15.45 u. - 17.30 u. Repetitie 17.30 u. info over de viering voor de ouders
-Zaterdag 27 mei: 10.30 u. Eerste communieviering

...

Lees meer

OPLINTER SINT-GENOVEVAKERK

Eerste Communie Oplinter: zaterdag 11 mei 2024 om 11.00 u..
Vormsel Oplinter-Kumtich-Vissenaken: zaterdag 4 mei 2024 om 14.00 u..

...

Lees meer

NIEUWS

OVERLEDEN SINT-GERMANUS

In de maand november hebben we afscheid genomen van:
-Paul Hanssens 87 Jaar echt. Van Lutgart Colinet
-Maria Meul 90 Jaar wed. Van Herman Meyers
Moge God, die Jezus uit de dood heeft opgewekt,
Ook het leven van deze gestorven mensen vernieuwen.
Moge hij ons zegen en troost schenken en ons leiden tot het eeuwig leven. 
Amen.
 

...

Lees meer

OVERLIJDENS IN DE KERK VAN SINT-GERMANUS :

Afgelopen maand Oktober hebben wij afscheid genomen van :
Simonne Uyttebroeck 94 Jaar weduwe van Omer Driesen. 
Dat ze mag rusten in de handen van de heer. 

“Ik ben de verijzenis en het leven. Wie in mij gelooft zal leven ook al is hij gestorven.
Ieder die leeft en in mij gelooft zal in eeuwigheid niet sterven”.
Joh.11,25-26
 

...

Lees meer

HUWELIJK BOST

Op 28 oktober ll. hebben Laura en Arnout elkaar het ja-woord gegeven in de St Odulphuskerk te Bost. Het was een mooie viering. Wij wensen het bruidspaar het allerbeste toe.
 

...

Lees meer

GODDELIJKE ZALIGMAKER TIENEN-ZUID

In de kerk van de Goddelijke Zaligmaker Hakendover komen we traditiegetrouw in de namiddag van Allerheiligen samen voor de herdenkingsviering voor onze overledenen. In het bijzonder worden diegenen herdacht die ons sinds vorig jaar Allerheiligen ontvallen zijn:
Aimé Hendrickx – overleden op 20 december 2022
Joseph Vanroy – overleden op 21 december 2022
Wim Grossen – overleden op 10 januari 2023
Arthur Dumont – overleden op 04 maart 2023
Nicole Vanhulst – overleden op 31 maart 2023
Marcel Mathues – overleden op 10 oktober 2023
We hebben afscheid moeten nemen van deze mensen, die we voor altijd in ons midden droomden.
Dat zij nu mogen thuisgekomen zijn bij U, onze Heer.

...

Lees meer

OVERLEDEN GODDELIJKE ZALIGMAKER HAKENDOVER

Geheel onverwacht ten gevolge van een herseninfarct overleed op donderdag 26 oktober 2023 Johan Dewolfs op 69-jarige leeftijd. Hij was gekend als politicus maar in Hakendover en bij de Nederlandse Broederschappen was Johan de voorzitter van het Processiecomité. Samen met de overige leden van het Processiecomité zorgde hij ervoor dat in 2022 de paardenprocessie erkend werd als immaterieel erfgoed. Hij was ook de drijvende kracht achter het jaarlijkse 13X op 16 januari. Dat Johan actief was als vrijwilliger achter de schermen in onze parochie was door weinigen geweten. Wekelijks zorgde hij dat de teksten tijdig ingestuurd werden voor het parochieblad Kerk & Leven en hij maakte de planning van de lectorengroep. 
Bedankt Johan voor alles wat je voor onze parochie betekend hebt. Een grote leegte blijft achter. 
De familie van Johan wensen wij veel sterkte toe bij dit zware verlies.
Karin

...

Lees meer

OVERLEDEN BOST

Op 26 oktober ll. vond in de St Odulphuskerk de uitvaart plaats van Gemma Deldinne. Wij wensen de familie veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

...

Lees meer

CONTACTEER ONS